Napiszcie do nas o swoich podlaskich i mazowieckich poszukiwaniach. Koniecznie podajcie nazwy interesujących Was parafii oraz nazwiska rodów którymi się interesujecie. Być może, ktoś podobnie jak Wy szuka w tej samej okolicy.

Nasza grupa pomocowa na facebook #genealogiaPodlaska – zapraszamy facebook.com/groups/genealogiapodlaska/

Zapraszamy do korzystania z naszej bazy indeksów aktów metrykalnych oraz bazy indeksów staropolskich ksiąg sądowych indeksy.projektpodlasie.pl

Jeśli w naszym spisie znalazłeś swoje nazwisko a Twoja genealogia wskazuje na podlaskie lub mazowieckie korzenie rodziny – zapraszamy dna.projektpodlasie.pl

 


Write to us about your Podlasie and Mazowsze search. Be sure to include the name of the parish you are interested in and the names of the families you are interested in. 
Perhaps someone like you are looking in the same area.

Facebook help group #genealogiaPodlaska  – welcome facebook.com/groups/genealogiapodlaska/

We invite you to use our database of indexes of record files and the database of indexes old Polish court books indeksy.projektpodlasie.pl

If you have found your name in our list and your genealogy points to the Podlasie or Masovian roots of the family – welcome dna.projektpodlasie.pl