Powyższy spis dotyczy wyłącznie mazowieckiej oraz podlaskiej szlachty gniazdowej. Jego autorami są:
Adam A. Pszczółkowski, Karol Dobrzeniecki, Tomasz Jaszczołt, Łukasz Lubicz Łapiński oraz Tomasz M. Dąbrowski. Spis powstał w głównej mierze w oparciu o analizę XVII wiecznych rejestrów podatkowych i ma być narzędziem pomocnym między innymi w projekcie y-DNA potomków szlachty Mazowsza i Podlasia.

Przy lokalizacji rodów podano: nazwę gniazda/gniazd rodowych (brzmienie jak w źródle) oraz nazwę parafii (brzmienie współczesne). Na podstronach gniazda szlacheckie znajdują się współczesne mapy zawierające lokalizacje gniazd rodowych dla poszczególnych ziem oraz nazwiska tamtejszej szlachty. 

Przynależność herbowa wymienionych w spisie rodzin – autorstwa Adama A. Pszczółkowskiego konsultanta Związku Szlachty Polskiej oraz Tomasza Jaszczołta – badacza podlaskiej szlachty. Podziękowania dla Jerzego Jamiołkowskiego – znawcy szlachty ziemi bielskiej za merytoryczne uzupełnienia i uwagi. Wizerunki herbów szlacheckich zamieszono dzięki uprzejmości oraz za zgodą ich autora – Tadeusza Gajla.

UWAGA! Spis jest wciąż otwarty – jeśli posiadasz informacje o mazowieckich lub podlaskich gniazdowych rodach szlacheckich, które powinny się w niniejszym spisie pojawić – napisz do nas EMAIL podając źródło informacji.

 


Please find a link to the list of Nobility residing the Mazowsze and Podlasie regions. This list was prepared by Adam A. Pszczółkowski, Karol Dobrzeniecki, Tomasz Jaszczołt, Łukasz Lubicz Łapiński and Tomasz M.Dąbrowski. This list was created based on the analysis of tax registers from XVII century. The list is to be a helpful tool in the y-DNA project of the descendants of the nobility of Mazovia and Podlasie.

To identify the location of lineage the following information has been provided: name of the lineage (as provided in the source) and the name of the parish (currently known names). Some of the surnames will link to family sites of the specific lineage.

The Nobility lineages’ localization can be found on the website containing the map for specific areas. The affiliation of the coat of arms listed in the family list was prepared by Adam A. Pszczółkowski, consultant of the Polish Nobility Association and Tomasz Jaszczołt – researcher of Podlasie nobility. We would like also to thank Jerzy Jamiołkowski – the expert of Bielska land for his input. The images of the Coats of Arms are presented thanks to the courtesy and with the consent of their author Tadeusz Gajl.

Important! This list is still open – if you have any information regarding Nobility from Mazowsze and Podlasie regions, which should be reflected here, please write us an EMAIL with all pertinent information as well as indicating its sources.