Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1907 „Powiat Bielski w gub. grodzieńskiej,
Zarys Ludoznawczy
” a w nim fragment poświęcony przydomkom podlaskiej szlachty.

Niektóre z tych przydomków są według wszelkiego prawdopodobieństwa pierwotnemi nazwiskami, zanim poczęto się nazywać od wiosek. Tak np. wieś Czarkówka Mała składa się z 3-ch części, noszących następujące nazwy: Zawady, Chodaki i Dybki; Czarkówka zaś Duża składa się z Dworu i części Dobki i Rolimy, widocznie od nazwisk lub imion właścicieli.”

 

 

Boguszewski:

Paluszek, (Kosianka, Rybałty i Żery Zagajne),
Rybka (Bogusze),
Żołnierzyk (Kosianka Stara i Kosianka Litewka);


Czarkowski:
Dybek, Grela, Rzęszeląg, Kulawiak, Mlon, Mikos, Purchatka, Sękta, Socha, Brom, (Czarkówki: Duża i Mała)
Remędziak (Remędy=Rajmund);


Koc:
Smaga (Koce Basie),
Antonik (Radziszewo Króle),
Durawy (Winna Stara),
Rećko (Koce Piskuły i Koce Borowe);


Kosiński:
Skowron (Żery Zagajne),
Sokół (Kosianka Boruty),
Popek (Krynki-Borowe),
Szwed (Radziszewo-Sieńczuch),
Semięga (Kosianka Stara);


Kryński:
Djabeł (Krynki Jarki, Radziszewo Króle),
Dynia (Twarogi Lackie),
Okłota, Szymanik (Krynki Borowe);


Moczulski:
Snoga (Moczydły Dubiny),
Tryk (Moczydły Stare, Krynki Jarki),
Król (Moczydły Stare);


Niemyjski:

Duszyk (Koce Bor.),
Okrzos (Łempice),
Tchorz (Koce, Niemyje);


Niewiarowski:

Biesaga (Kosianka Boruty, Niewiarowo, Rybałty),
Główka (Rybałty),
Kur (Porzeziny Mędle);


Olszewski:

Kolka (Radziszewo Króle),
Pluta, Skobiela (Olszewo),
Sraka (Krynki Białokunki);


Pieczyski:

Prztyk, Okularzysta (ten przydomek powstał w XIX w. od okularów, noszonych przez jednego z Pieczyskich z Pieczysk, wychowańca Uniwersytetu Wileńskiego; przeszedł ten przydomek już na synów i wnuków jego);


Popławski:

Biskup (Popławy, Brańsk);


Porzeziński:

Byk (Koce Schaby, Żery Czubiki, Kr.Borowe),
Psiocha (Radziszewo. Króle);


Radziszewski:

Szymczyk (Winna Stara),
Dzierzko (Radziszewo Sieńczuch),
Godlewka (Radziszewo Stare), Goździeniak (Winna St., Radz. Sobiechowo), Kalejta (Radziszewo Króle, Radziszewo Sobiech.),
Koza (Koce Schaby),
Zając (Radziszewo Króle);


Zaleski:
Wróbel (Puchały),
Potrójka (Klepacze, Twarogi, – przydomek z tego jakoby powodu, że w rodzinach tych bywało bardzo często po troje dzieci),
Rafalik (Radziszewo Króle),
Skierda (Winna Chroły);


Żera v. Żero:
Garbaciak (Radziszewo Króle, Żery Czubiki),
Kłos (Domanowo, Żery Strumiany),
Kot (Popławy),
Mróz (Koce Basie, Żery Czubiki),
Piątek (Czarkówka Mała),
Wilk (Radziszewo Króle).

 

9 thoughts on “Przydomki szlachty podlaskiej

  1. Wieś Szmurły -Szmurło. Przodek był zwany Altaria -Szmurło, od funkcji kościelnej przy ołtarzu parafialnym brańskim. Z rodziny Altarii -Szmurły , kogoś nazwano Benedyk – Szmurło, następnie Szmurło J. – Benedykciuk. We wsi szlacheckiej mieszkali zazwyczaj bliscy, lub dalsi krewni. Rodziny były liczne, pomimo dużej śmiertelności. By odnaleźć krewnych, należy znać przezwisko rodziny.

  2. Wieś Popławy -Popławski. Aby odróżnić jednego Popławskiego od drugiego, zaczęto żartobliwie przezywać. Przezwisko zawsz się z czymś wiązało i było przypisane do rodziny danej osoby. Popławski -Malony -bo sadzili dynie, regionalnie zwane malonani, Ktoś myszkował u sąsiada na strych został nazwany Popławski -Waligórą. Od imion Popławski- Konstantych. Popławski -Adamów. W rodzinie byli księża, i prawdopodobnie biskup, Popławski- Biskupy. Franciszek z Biskupów kolędował po wsi z kozą, dla odróżnienia od braci został nazwany Popławski -Koza.

  3. Dąbrowscy Śledzie, dziś zamieszukujący Dąbrowa Moczydły, niegdyś Dąbrowa Tworki według ustalonych przezeń. także Dąbrowscy “Wrony” do dziś mieszkający w Dąbrowie Moczydłach.

  4. Spis rodów szlacheckich należy uzupełnić przynajmniej o 2 rody gniazdowe z parafii Topczewo t.j. o
    Tworkowskich i Zdrojkowskich i Skrzypkowskich z parafii sąsiedniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *