Rok 1580 – Podatek na prowadzenie wojny (parafia Dąbrowa Wielka)

“Rejestr własności szlachty parafii w Długiej Dąbrowie płacącej podatek, na prowadzenie wojny z Rosją o Inflanty, zgodnie z ustawą Sejmu walnego 1580 roku”. fot. umczyzew.pl  Długa Dąmbrowa-Dworaki, Ślachetny Jan Wdziełkuński z cześnikami swemi z Dworaków, dał z włók ziemskich 10, po groszy 15. Ślachetny Zacharyasz Kamieński, dzierżawca plebanii dąbrowskiej, dał z Poświętnego, ze 2 ogrodników bezrolnych, po […]

Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko – rusko – litewskim… cz.1

Jerzy Wiśniewski “Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko – rusko -litewskim od końca XIV do połowy XVII w.” W dziejach osadnictwa ziem polskich niewątpliwie jeden z najciekawszych fragmentów stanowią dzieje zasiedlania ziem pogranicznych, gdzie zbliżały się do siebie narody polski, ruski i litewski. Charakteryzują je skomplikowane i różnorodne problemy etniczne i społeczne. Na ziemiach tych bowiem […]

Akt fundacyjny parafii Wyszki (3 sierpnia 1457)

Tłumaczenie aktu fundacyjnego parafii Wyszki w ziemi drohickiej (1457) autorstwa ks. dr Eugeniusza Beszta Borowskiego. „W Imię Pańskie Amen. W roku tysiąc czterysta pięćdziesiątym siódmym od Narodzenia Pańskiego, my Wisław, podsędek Ziemi Bielskiej i dziedzic na Piórkowie, wraz z moimi bratankami: Pawłem, Tomaszem, Andrzejem, Stanisławem i Jakubem, synami Klemensa, wszystkim i każdemu z osobna, kto […]

Przydomki szlachty podlaskiej

Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1907 „Powiat Bielski w gub. grodzieńskiej, Zarys Ludoznawczy” a w nim fragment poświęcony przydomkom podlaskiej szlachty. Niektóre z tych przydomków są według wszelkiego prawdopodobieństwa pierwotnemi nazwiskami, zanim poczęto się nazywać od wiosek. Tak np. wieś Czarkówka Mała składa się z 3-ch części, noszących następujące nazwy: Zawady, Chodaki i Dybki; Czarkówka […]

Y-DNA Wyrzykowskich z Wyrzyk

Jakiś czas temu przeszukując internetowe zasoby otwartych projektów laboratorium FamilyTreeDNA natknąłem się na próbkę osoby o nazwisku Wyrzykowski. Była to jedna z próbek w projekcie POLISH, prowadzonym przez Amerykanina polskiego pochodzenia – Larrego Maykę i przykuła moją uwagę, gdyż jest to nazwisko występujące zarówno na Mazowszu jak i Podlasiu. Wynik genetyczny był co prawda dość […]

Y-STR 12…

“Mam nowe dopasowanie na poziomie 12 markerów!!! Co to oznacza? Jesteśmy blisko spokrewnieni?”   Czasem łatwiej wytłumaczyć pewien mechanizm jednym obrazkiem, niż tysiącem zbyt skomplikowanych słów… 😉  Łukasz Lubicz Łapiński                   

Y-DNA rodziny Płońskich z Płonki…

Po fali przeróżnych wyników osób o tym samym nazwisku, przyszedł kolejny i po raz kolejny różny, wynik rodziny PŁOŃSKICH z Płonki. Jest to trzecia próbka, a jednocześnie trzeci odrębny haplotyp, a mimo wszystko uważam, że REWELACYJNY!!! Otóż … Herbarze wspominają Płońskich herbu Prus (Boniecki, Uruski, Heroldia) oraz także herbu Rola (Kapica). Materiały źródłowe również dają […]