Podlasie Zygmunta Glogera

Zygmunt Gloger “Geografia historyczna ziem dawnej Polski” Województwo Podlaskie Właściwe, to jest pierwotne Podlasie było pasem ziemi, długim mil trzydzieści kilka, a szerokim kilka do kilkunastu, ciągnącym się z północy od ziemi pruskiej i jezior: Rajgrodzkiego i Necko (pod dzisiejszym Augustowem), w kierunku południowym aż pod Radzyń i Parczów. Na całej tej długości Podlasie stanowiło wschodnią […]

Szlachta podlaska w pigułce…

Lista prawie 400 nazwisk podlaskich gniazdowych rodów szlacheckich. Kto wie? Może i Ty masz podlaskie korzenie? Napisz do nas: indeksacja@projektpodlasie.pl Ancuta Babiński Bagieński Bajkowski Bańkowski Białosuknia Bieleński Biernacki Biszewski Bloch Błoński Bogusz Boguszewski Bolesta Boratyński Borowski Borychowski Borzym Brodacki Bruszewski Brzeziński Brzozowski Brzózka Buczyński Budlewski Bujalski Bujno Bukowski Chechłowski Chibowski Chodorowski Choiński Chojnowski Chrabołowski Chrołowski Ciszewski Ciechanowiecki […]

Rok 1580 – Podatek na prowadzenie wojny (parafia Dąbrowa Wielka)

“Rejestr własności szlachty parafii w Długiej Dąbrowie płacącej podatek, na prowadzenie wojny z Rosją o Inflanty, zgodnie z ustawą Sejmu walnego 1580 roku”. fot. umczyzew.pl  Długa Dąmbrowa-Dworaki, Ślachetny Jan Wdziełkuński z cześnikami swemi z Dworaków, dał z włók ziemskich 10, po groszy 15. Ślachetny Zacharyasz Kamieński, dzierżawca plebanii dąbrowskiej, dał z Poświętnego, ze 2 ogrodników bezrolnych, po […]

Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko – rusko – litewskim… cz.1

Jerzy Wiśniewski “Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko – rusko -litewskim od końca XIV do połowy XVII w.” W dziejach osadnictwa ziem polskich niewątpliwie jeden z najciekawszych fragmentów stanowią dzieje zasiedlania ziem pogranicznych, gdzie zbliżały się do siebie narody polski, ruski i litewski. Charakteryzują je skomplikowane i różnorodne problemy etniczne i społeczne. Na ziemiach tych bowiem […]

Akt fundacyjny parafii Wyszki (3 sierpnia 1457)

Tłumaczenie aktu fundacyjnego parafii Wyszki w ziemi drohickiej (1457) autorstwa ks. dr Eugeniusza Beszta Borowskiego. „W Imię Pańskie Amen. W roku tysiąc czterysta pięćdziesiątym siódmym od Narodzenia Pańskiego, my Wisław, podsędek Ziemi Bielskiej i dziedzic na Piórkowie, wraz z moimi bratankami: Pawłem, Tomaszem, Andrzejem, Stanisławem i Jakubem, synami Klemensa, wszystkim i każdemu z osobna, kto […]

Przydomki szlachty podlaskiej

Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1907 „Powiat Bielski w gub. grodzieńskiej, Zarys Ludoznawczy” a w nim fragment poświęcony przydomkom podlaskiej szlachty. Niektóre z tych przydomków są według wszelkiego prawdopodobieństwa pierwotnemi nazwiskami, zanim poczęto się nazywać od wiosek. Tak np. wieś Czarkówka Mała składa się z 3-ch części, noszących następujące nazwy: Zawady, Chodaki i Dybki; Czarkówka […]

Y-DNA Wyrzykowskich z Wyrzyk

Jakiś czas temu przeszukując internetowe zasoby otwartych projektów laboratorium FamilyTreeDNA natknąłem się na próbkę osoby o nazwisku Wyrzykowski. Była to jedna z próbek w projekcie POLISH, prowadzonym przez Amerykanina polskiego pochodzenia – Larrego Maykę i przykuła moją uwagę, gdyż jest to nazwisko występujące zarówno na Mazowszu jak i Podlasiu. Wynik genetyczny był co prawda dość […]