Akt fundacyjny parafii Wyszki (3 sierpnia 1457)

Tłumaczenie aktu fundacyjnego parafii Wyszki w ziemi drohickiej (1457) autorstwa ks. dr Eugeniusza Beszta Borowskiego. „W Imię Pańskie Amen. W roku tysiąc czterysta pięćdziesiątym siódmym od Narodzenia Pańskiego, my Wisław, podsędek Ziemi Bielskiej i dziedzic na Piórkowie, wraz z moimi bratankami: Pawłem, Tomaszem, Andrzejem, Stanisławem i Jakubem, synami Klemensa, wszystkim i każdemu z osobna, kto […]