Przydomki szlachty podlaskiej

Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1907 „Powiat Bielski w gub. grodzieńskiej, Zarys Ludoznawczy” a w nim fragment poświęcony przydomkom podlaskiej szlachty. Niektóre z tych przydomków są według wszelkiego prawdopodobieństwa pierwotnemi nazwiskami, zanim poczęto się nazywać od wiosek. Tak np. wieś Czarkówka Mała składa się z 3-ch części, noszących następujące nazwy: Zawady, Chodaki i Dybki; Czarkówka […]